Agile

Lean

Kanban

Scrumban

User Stories

Scrum

Lean Startup

Gamestorming

Random Links

Disclaimer voor het ***-systeem:

***: zeker lezen, goed boek, leest eenvoudig
**: als je tijd over hebt
*: voor de hardcore fans

Opdracht

  • Deadline: laatste stageweek
  • Bezorg me een verslag van 5 à 10 pagina’s over hoe je agile & lean hebt toegepast tijdens je stage.
  • Als bepaalde dingen niet gelukt zijn, of niet werkten zoals voorzien, vermeld dat ook.
  • Probeer zoveel mogelijk visueel dingen te duiden: foto’s, schema’s,…
  • Maak waar mogelijk duidelijke referenties naar links, video’s, boeken,… via voetnoten. Een bibliografie mag, maar moet niet.
  • Let op TIA (transparantie-inspectie-adaptatie), PDCA (plan-do-check-act) en BML (build measure learn)
  • Pas dit zowel toe tijdens je stage als in de manier waarop je dit verslag schrijft.
  • Het is aan te raden dat je minstens halverwege de stage al een eerste versie doorstuurt.
  • Je mag me op elk moment vragen stellen via Twitter of bart@vermijlen.be.